Hypotheek zondervast contract

Ben jij een starter zonder vast contract? ook dan zijn er mogelijkheden voor financieringen. Lees hieronder meer!

Een huis kopen met een tijdelijk of flexcontract

Als starter ben je nieuw op de arbeidsmarkt en beginnen velen met een tijdelijk of flexcontract. Kun je een hypotheek zonder vast contract aanvragen om een huis te kopen? Ja zeker! Op deze pagina behandel ik hoe je met een tijdelijk of een flexcontract toch een hypotheek kunt afsluiten.

Hypotheeklimieten

Geldverstrekkers hanteren altijd twee grenzen voor de hoogte van de hypotheek, namelijk de waarde van de woning en het inkomen. In 2020 mag maximaal 100% van de woningwaarde gefinancierd worden. Het in komen moet bestendig zijn, maar hoeft niet vast te zijn. De laagste grens bepaalt hoeveel je kunt lenen.

Flexwerkers

Een vast contract is steeds minder een vanzelfsprekendheid. Veel mensen in loondienst moeten tegenwoordig vaak genoegen nemen met tijdelijke of flexcontracten. De overheid wil het voor deze mensen ook mogelijk maken om een huis te kopen, en geeft daarom meer ruimte om een verantwoorde hypotheek af te sluiten. De opties worden hier verder uitgelegd.

Welke alternatieven voor een vast contract worden toch gezien als bestendig inkomen?

1. Een tijdelijk contract met een intentieverklaring

Heb je een tijdelijk contract en wil je werkgever een intentieverklaring geven, dan mag met het inkomen van dat moment gerekend worden. Een intentieverklaring si een verklaring op een werkgeversverklaring met de tekst: ‘Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’ . Een intentieverklaring is géén juridische toezegging voor een vaste aanstelling en kan geen beroep op worden gedaan. Je werkgever zit hier dus niet aan vast.

2. Gemiddelde loon van laatste 3 jaren

Heb je geen vast contract en geen intentieverklaring, maar heb je wel 3 jaar achter elkaar gewerkt dan mag er worden uitgegaan van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaren, met een maximum van het laatste jaar. Dit kan aangetoond worden met jaaropgaven.

3. Inkomensbepaling loondienst IBL

Met een verzekeringsbericht van het UWV, dit is een overzicht van alle loonbetalingen in de afgelopen 3 jaar, kan ook een inkomen worden vastgesteld. Het is niet nodig om altijd bij dezelfde werkgever te hebben gewerkt. Het UWV Verzekeringsbericht is een digitaal document en kan via www.mijnuwv.nl worden gedownload. Een werkgeversverklaring en intentieverklaring worden hiermee overbodig. Nog niet alle gelverstrekkers werken hier mee, maar steeds meer accepteren deze methode om het in komen vast te stellen. Het voordeel hiervan is dat je niet afhankelijk bent van jouw werkgever en het proces versneld. Een nadeel kan zijn dat het in komen lager is dan je huidige inkomen.

4. Arbeidscan

Heb je geen vast contract en geen intentieverklaring, maar heb je wel 3 jaar achter elkaar gewerkt dan mag er worden uitgegaan van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaren, met een maximum van het laatste jaar. Dit kan aangetoond worden met jaaropgaven.

5. Persfectiefverklaring

Als je een flexwerker bent, kun je gebruik maken van een perspectiefverklaring om een hypotheek aan te vragen. Er wordt dan gekeken naar de toekomstige mogelijkheden van jou als flexwerker om een in komen te vergaren. Het document laat zien dat er een objectief onderzoek is geweest naar je toekomstige arbeidsmarktpositie en verdiencapaciteit. Dit geeft de hypotheekverstrekker het vertrouwen dat er een realistische inschatting is gemaakt. De perspectiefverklaring heeft bij grote hypotheekverstrekkers dezelfde waarde als een werkgeversverklaring. Een perspectiefverklaring mag allen worden afgegeven door een uitzendonderneming die in het register van de Stichting Perspectiefverklaring staat. Het register is te raadplegen op www.perspectiefverklaring.nl. Neem in ieder geval contact op met de intercedent van de uitzendonderneming waarbij je werkzaam bent. De intercedent kan je vertellen of de uitzendonderneming is geregistreerd bij de Stichting Perspectiefverklaring en hoe het proces verder verloopt.

Doel-groep

Arbeids historie

Toets inkomen

Kosten

Proces

Perspectiefverklaring

Werknemers die werken via een uitzendbureau.

Flexwerkers in loondienst, uitgezonderd uitzendkrachten.

Huidig inkomen werkgeversverklaring.

Kosten worden betaald door uitzendbureau.

De consument vraagt de Perspectiefverklaring aan bij het uitzendbureau. Deze is onder andere gebaseerd op een Arbeidsmarktscan en het oordeel van een perspectieftaxateur.

Arbeidsmarktscan

Flexwerkers in loondienst, uitgezonderd uitzendkrachten.

Afgelopen 14 maanden tenminste 12 maanden in loondienst gewerkt.

Laagste bedrag vanhuidige inkomen werkgeversverklaring of verdiencapaciteit uit de scan.

Kosten worden betaald door de consument (indien er gebruik gemaakt wordt) en zijn aftrekbaar.

De consument vult online de Arbeidsmarktscan in.