Een huis kopen met een tijdelijk of flexcontract

Als starter ben je nieuw op de arbeidsmarkt en beginnen velen met een tijdelijk of flexcontract. Kun je een hypotheek zonder vast contract aanvragen om een huis te kopen? Ja zeker! Op deze pagina behandel ik hoe je met een tijdelijk of een flexcontract toch een hypotheek kunt afsluiten.

Geldverstrekkers hanteren altijd twee grenzen voor de hoogte van de hypotheek nl de waarde van de woning en het inkomen. In 2020 mag maximaal 100 % van de woningwaarde gefinancierd worden. Het inkomen moet bestendig zijn, maar hoeft niet vast te zijn. De laagste grens bepaalt hoeveel je kunt lenen.

Een vast contract is steeds minder een vanzelfsprekendheid. Veel mensen in loondienst moeten tegenwoordig vaak genoegen nemen met tijdelijke of flexcontract. De overheid wil voor deze mensen ook mogelijk maken om een huis te kopen en geeft daarom meer ruimte om een verantwoorde hypotheek af te sluiten. De opties worden hier verder uitgelegd.

Welke alternatieven voor een vast contract worden toch gezien als bestendig inkomen

1. Een tijdelijk contract met een intentieverklaring
Heb je een tijdelijk contract en wil je werkgever een intentieverklaring geven, dan mag met het inkomen van dat moment gerekend worden. Een intentieverklaring is een verklaring op een werkgeversverklaring met de tekst: `Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd`. Een intentieverklaring is géén juridische toezegging voor een vaste aanstelling en kan geen beroep op worden gedaan. Je werkgever zit hier dus niet aan vast.

2. Gemiddelde loon van laatste 3 jaren
Heb je geen vast contract en geen intentieverklaring, maar heb je wel 3 jaar achter elkaar gewerkt dan mag worden uitgegaan van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaren, met een maximum van het laatste jaar. Dit kan aangetoond worden met jaaropgaven.

3. Inkomensbepaling loondienst IBL
Met een verzekeringsbericht van het UWV, dit is een overzicht van alle loonbetalingen in de afgelopen 3 jaar, kan ook een inkomen worden vastgesteld. Het is niet nodig om altijd bij dezelfde werkgever te hebben gewerkt. Het UWV Verzekeringsbericht is een digitaal document en kan via www.mijnuwv.nl worden gedownload. Een werkgeversverklaring en intentieverklaring wordt hiermee overbodig. Nog niet alle geldverstrekkers werken hier nog mee, maar steeds meer accepteren deze methode om het inkomen vast te stellen. Het voordeel hiervan is dat je niet afhankelijk bent van jouw werkgever en het proces versneld. Een nadeel kan zijn dat het inkomen lager is dan je huidige inkomen.

4. Arbeidscan
Heb je een tijdelijk contract, maar zonder intentieverklaring dan kan je een beroep doen op de arbeidscan. Je moet wel 12 maanden gewerkt hebben in de laatste 14 maanden. Uitzendkrachten kunnen hier geen gebruik van maken. Voor hen is een perspectiefverklaring een optie. De arbeidscan kun je via www.arbeidskansen.nl aanvragen en kost € 110. De Arbeidsmarktscan is een tool die jouw huidige kansen op de arbeidsmarkt berekent voor de komende 5 jaar. Die kansen worden uitgedrukt in een score tussen 0 en 99. De score geeft inzicht in hoeveel maanden iemand met jouw profiel naar een baan zal moeten zoeken als die nu werkloos wordt.

Het doel van de Arbeidsmarktscan is om meer flexwerkers een verantwoorde en betaalbare hypotheek te bieden op basis van hun kansen op de arbeidsmarkt. Normaal gesproken wordt het maximale hypotheekbedrag voor flexwerkers bepaald op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Voor mensen zonder vast arbeidscontract was het lastig om een hypotheek af te sluiten. Zeker wanneer mensen nog geen drie jaar inkomen uit loondienst hebben of het afgelopen jaar bijvoorbeeld meer zijn gaan werken. De Arbeidsmarktscan heeft hier verandering in gebracht.

5. Persfectiefverklaring
Als je een flexwerker bent, kun je gebruik maken van een perspectiefverklaring om een hypotheek aan te vragen. Er wordt dan gekeken naar de toekomstige mogelijkheden van jou als flexwerker om een inkomen te vergaren. Het document laat zien dat er een objectief onderzoek is geweest naar je toekomstige arbeidsmarktpositie en verdiencapaciteit. Dit geeft de hypotheekverstrekker het vertrouwen dat er een realistische inschatting is gemaakt. De perspectiefverklaring heeft bij grote hypotheekverstrekkers dezelfde waarde als een werkgeversverklaring.

Een perspectiefverklaring mag alleen worden afgegeven door een uitzendonderneming die in het register van de Stichting Perspectiefverklaring staat. Het register is te raadplegen op www.perspectiefverklaring.nl. Neem in ieder geval contact op met de intercedent van de uitzendonderneming waarbij je werkzaam bent. De intercedent kan je vertellen of de uitzendonderneming is geregistreerd bij de Stichting Perspectiefverklaring en hoe het proces verder verloopt.

Perspectiefverklaring Arbeidsmarktscan
Doel-groep Werknemers die
werken via
een uitzendbureau.
Flexwerkers in
loondienst,
uitgezonderd
uitzendkrachten.
Arbeids-
historie
Flexwerkers in
loondienst, uitgezonderd uitzendkrachten.
Afgelopen 14 maanden
tenminste 12 maanden in loondienst gewerkt.
Toets
inkomen
Huidig inkomen
werkgeversverklaring.
Laagste bedrag van
huidige inkomen werkgeversverklaring
of verdiencapaciteit
uit de scan.
Kosten Kosten worden
betaald door
uitzendbureau.
Kosten worden
betaald door de consument
(indien er gebruik gemaakt wordt) en zijn aftrekbaar.
Proces De consument vraagt
de Perspectiefverklaring
aan bij het uitzendbureau.
Deze is onder andere
gebaseerd op een Arbeidsmarktscan
en het oordeel van een perspectieftaxateur.
De consument vult
online de
Arbeidsmarktscan in.

Hypotheek zonder een vast contract bij Sinior

Het is lastig om als starter een woning te kopen, maar dus niet onmogelijk. Wil je weten wat jou mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met op. Ik help je graag.

Maak een vrijblijvende afspraak